MANDSKABSVOGNE KAN HURTIGT BLIVE EN DYR AFFÆRE.

Mandskabsvogne kan hurtigt blive en dyr affære.

MANDSKABSVOGNE KAN HURTIGT BLIVE EN DYR AFFÆRE.

I vedhæftede fil til artiklen ses Motorstyrelsens komplette vejledning til korrekt brug af erhvervskøretøjer, der er registreret som mandskabsvogne.

Nedenstående tekst er et uddrag af SKAT's hjemmeside. S.A.C opfordrer alle kunder og erhvervsdrivende til at gennemlæse og sætte sig ind i lovgivningen og reglerne ved brug af mandskabsvogne. For at hjælpe jer på vej, har vi i denne artikel samlet dokumenter og artikler fra SKAT og Motorstyrelsen.

En mandskabsvogn er et erhvervskøretøj, som er opbygget til at kunne transportere ansatte fra A til B. Herved en 5/6 personers kassevogn, ladvogn eller lignende. Da bilen bliver brugt til persontransport, er bilen afgiftsfri. Herved gælder der særlige regler, som er vigtigt at være opmærksomme på. Et fåtal af de regler er oplistet herunder.

  • Det er ikke tilladt at bruge en mandskabsvogn til kørsel mellem virksomheden og en privat bopæl. Kørsel mellem arbejdspladsen og den private bopæl vil normalt blive betragtet som privat personbefordring.
  • Som altovervejende udgangspunkt er det ikke tilladt at køre efter mad i en mandskabsvogn efter reglerne om registreringsafgift. (fx. en sandwichbar, en bager, en café mv.) Det ændrer ikke på vurderingen, at den ansatte er blevet pålagt at hente maden af sin arbejdsgiver.

Hvis betingelserne for afgiftsberigtigelse som mandskabsvogn ikke længere er opfyldt skal bilen betale afgift efter reglerne for personbiler eller varebiler. "Hvis man benytter dem til private formål, skal der betales afgift, og den kan let løbe op i 150.000-200.000 kr. eller endnu mere. 1

mandskabsvogne kan hurtigt blive en dyr affære

1  https://www.motorst.dk 
2  https://skat.dk