SAC-Biler design BG

Grøn omstilling

DE STØRSTE FORDELE VED ELBILER

 

  • Spar gennemsnitligt ca. 75% af en dieselbil med lavere drifts- og forbrugsomkostninger
  • Spar gennemsnitligt ca. 75% af en dieselbil med lavere grøn ejerafgift

  • Spar parkeringsomkostninger i både Frederiksberg og Københavns Kommune

  • Forbedre dit virksomhedsimage og støt op om den grønne omstilling. 


Efter vedtagelse af lovgivningen (L129-2020-21) om ny beregning af registrerings -og ejerafgift, er der ingen tvivl om hvorvidt elbiler fremadrettet vil være mere synlige på de danske veje.

Denne udvikling i lovgivningen gør, at vi hos S.A.C ser det som vores pligt/opgave, at klæde alle brancher i det danske erhverv på til, hvad de kan forvente samt hvilke udfordringer de kan møde, i konverteringen fra konventionelle varebiler på diesel til eldrevne varebiler i takt med den grønne omstilling.

De største udfordringer ved den grønne omstilling:

 

  • En el-varebil kører max. 300 km. pr. opladning

  • Lastevenen på en el-varebil er betydelig lavere end en varebil på diesel.

  • Trækevnen på en el-varebil er betydelig dårligere end på en varebil på diesel.

Det står klart, at varebiler på el endnu ikke kan erstatte varebiler på diesel i alle henseender, medmindre det generelle brugsmønster og behov bliver genovervejet og fornyet. På sigt er vi i S.A.C dog fortrøstningsfulde omkring, at el-varebiler eller andre CO2-neutrale alternativer kommer til at kunne imødekomme de ovennævnte udfordringer.

Den overbevisning resulterer i, at S.A.C i 2030 forventer en samlet flåde hvor min. 50% er drevet af el eller andre CO2-neutrale alternativer. Vi ser udviklingen i den grønne omstilling som værende meget positiv, både som forretningsdrivende men selvfølgelig særligt med henblik på de miljømæssige konsekvenser. Derfor vil vores primære fokuspunkt fremadrettet også være at rådgive og dele ud af vores erfaringer til danske virksomheder indenfor dette område.

Grøn omstilling

Grøn omstilling er afgørende for vores planet og samfund i lyset af de udfordringer, vi står over for i dag. Denne overgang til mere bæredygtige og miljøvenlige praksisser er vigtig af flere grunde. 

Først og fremmest bidrager grøn omstilling til at beskytte og bevare vores miljø. Den reducerer forurening, bevarer naturressourcer og mindsker negative påvirkninger på økosystemer. Samtidig spiller grøn omstilling en central rolle i kampen mod klimaforandringer ved at reducere drivhusgasemissioner og bidrage til at bremse opvarmningen af planeten, hvilket er afgørende for at mindske ekstreme vejrforhold.

Grøn omstilling påvirker også vores sundhed og livskvalitet positivt. Miljøvenlige praksisser fører til bedre luftkvalitet, rent vand og mindre eksponering for sundhedsskadelige stoffer, hvilket resulterer i en højere livskvalitet for alle.

Økonomisk bæredygtighed er en anden vigtig faktor. Grøn omstilling fremmer bæredygtig økonomisk udvikling ved at skabe nye grønne arbejdspladser, øge energieffektiviteten og reducere energiomkostninger. 

Ved at investere i grøn teknologi og praksisser positionerer samfund og virksomheder sig godt for at imødegå fremtidige udfordringer og reguleringer, hvilket styrker deres langsigtede levedygtighed. 

Endelig er globalt samarbejde afgørende. Grøn omstilling kræver internationalt samarbejde og partnerskaber, hvilket fremmer en mere sammenhængende og bæredygtig verden. 

I en tid med stigende miljømæssige udfordringer og klimaforandringer er grøn omstilling mere end en nødvendighed. Det er en mulighed for at skabe en bæredygtig fremtid, hvor mennesker og planeten kan trives sammen. Grøn omstilling handler om at tage ansvar for vores handlinger og arbejde sammen for at opnå en mere bæredygtig og harmonisk verden. 

Grøn leasing

Grøn leasing hos SAC er en miljøvenlig og bæredygtig løsning for virksomheder, der ønsker at reducere deres miljøpåvirkning og samtidig opfylde deres transportbehov. SAC forstår vigtigheden af at tage skridt mod at beskytte miljøet og tilbyder derfor grøn leasing som en mulighed. Her er nogle af de centrale elementer ved grøn leasing hos SAC: 

Miljøvenlige køretøjer

SAC tilbyder adgang til en flåde af miljøvenlige køretøjer, herunder elbiler, hybridbiler og biler med lave CO2-udledninger. Disse køretøjer hjælper med at reducere skadelige emissioner og minimere miljøpåvirkningen. 

Vedvarende energi

SAC støtter brugen af vedvarende energi til opladning af elbiler og til køretøjernes drift. Dette bidrager til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og fremme bæredygtighed. 

CO2-neutralitet

SAC arbejder på at kompensere for eventuelle resterende CO2-udledninger fra leasingaftaler ved at investere i miljøprojekter og initiativer, der reducerer den samlede miljøpåvirkning. 

Effektive og vedligeholdelses-venlige køretøjer

SAC's grønne køretøjer er designet til at være energieffektive og kræver minimal vedligeholdelse, hvilket reducerer ressourceforbruget og driftsomkostningerne. 

Teknologisk opdatering

SAC sikrer, at grønne leasingkøretøjer er udstyret med den nyeste miljøvenlige teknologi og avancerede sikkerhedsfunktioner for at forbedre køreoplevelsen og beskytte miljøet. 

Overholdelse af miljøstandarder

Alle SAC's leasingaftaler overholder de relevante miljøstandarder og regler for at sikre, at miljøet beskyttes. 

Grøn leasing hos SAC er en skridt frem mod en mere bæredygtig fremtid, hvor virksomheder kan opfylde deres transportbehov uden at belaste miljøet unødigt. Det giver virksomheder mulighed for at reducere deres miljømæssige fodspor, opnå besparelser på driftsomkostninger og fremme en positiv bæredygtighedsprofil. SAC er dedikeret til at tilbyde grønne leasingløsninger for at imødekomme miljømæssige og forretningsmæssige behov.

Grøn ejerafgift leasing


Grøn ejerafgift i forbindelse med leasing er en ordning, der belønner brugen af miljøvenlige køretøjer. Denne afgiftsstruktur er designet til at tilskynde brugen af lavemissionsbiler og elbiler ved at reducere ejerafgiften for sådanne køretøjer. 

GRØN OMSTILLING ERHVERV


Grøn omstilling hos virksomheder via elbiler er et afgørende skridt mod at reducere miljøpåvirkningen og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.


Elbiler tilbyder flere fordele for virksomheder, der ønsker at tage skridt i retning af grøn omstilling.
 

Fordele ved en grøn bil erhverv

Nul emissioner

Elbiler har ingen udstødningsgasser og producerer nul direkte luftforurening. Dette reducerer virksomhedens miljøpåvirkning og bidrager til bedre luftkvalitet i samfundet. 

Lavere driftsomkostninger

Elbiler har typisk lavere driftsomkostninger sammenlignet med benzin- eller dieselbiler. De kræver mindre vedligeholdelse, og opladning er ofte billigere end brændstof.

Skattemæssige incitamenter

Mange lande tilbyder skattemæssige incitamenter til elbilbrug, herunder nedsat beskatning og afgifter, hvilket kan resultere i besparelser for virksomheder. 

Bæredygtig profil

Brug af elbiler viser, at virksomheden er engageret i bæredygtighed og miljøansvarlighed, hvilket kan appellere til kunder, investorer og medarbejdere. 

Fremtidssikring

Elbiler er en del af den globale trend mod elektrificering af transportsektoren. Ved at investere i elbiler positionerer virksomheden sig godt for fremtidige regler og krav inden for miljøbeskyttelse. 

Støtte til grøn omstilling

Brugen af elbiler er en måde, hvorpå virksomheder kan støtte den overordnede grønne omstilling og bidrage til reduktionen af drivhusgasemissioner. 

Opladnings-infrastruktur

Der sker en stigning i opladningsinfrastruktur, hvilket gør det nemmere for virksomheder at integrere elbiler i deres flåde. 

Grøn omstilling via elbiler kan være en win-win-løsning for virksomheder, der ønsker at reducere deres miljøpåvirkning og opnå økonomiske fordele. Det er også et skridt i retning af at opfylde bæredygtighedsmål og bidrage til en mere bæredygtig fremtid for vores samfund og planet. 

Læs vores FAQ om grøn omstilling hvis du har flere spørgsmål 

Om S.A.C


Om S.A.C

Vi er et landsdækkende leasingselskab. Læs mere om S.A.C A/S her

Kontakt


Kontakt

Har du brug for personlig rådgivning? Få fat på en konsulent her