Whistleblowerordning


Whistleblowerportalen har til formål at sikre en anonym, fortrolig og uafhængig kanal til indberetning af forhold, som ikke umiddelbart kan håndteres via de almindelige kanaler.

Whistleblowerportalen sikrer, at alle indberetninger behandles fortroligt og under sikre rammer.

Du kan bruge whistleblowerportalen til at indberette uregelmæssigheder, uetisk adfærd, overtrædelse af lovgivningen eller begrundet mistanke herom. Du kan ligeledes indberette overtrædelser af interne retningslinjer.

Vil I læse mere er det linket til whistleblowerordningen her: S.A.C A/S Whistleblowerportal (les.dk)