Finanstilsynet


Finanstilsynet har siden midten af 2017 styrket sin indsats på hvidvaskområdet væsentligt i forbindelse med, at Folketinget har tilført flere ressourcer til Hvidvasktilsynet.

Finanstilsynet fører tilsyn med, om virksomhederne lever op til lovgivningens krav, herunder særligt, at de kender kunderne.

Som leasingselskab er S.A.C A/S blevet underlagt Finanstilsynet fra 2021.

Som kunde med en finansiel leasingaftale i S.A.C A/S vil du derfor blive bedt om at fremlægge forskellige dokumenter, så vi sammen kan sikre os, at vi følger lovens krav.

Du vil årligt blive kontaktet af S.A.C A/S med henblik på at opdatere de relevante dokumenter.