SAC-Biler desicn BG

FAQ - Erhvervsleasing

ER I I TVIVL OM ERHVERVSLEASING ER DET RIGTIGE VALG FOR JER? 


Det kan være svært at gennemskue, om erhvervsleasing kan leve op til jeres krav i hverdagen - særligt med de mange informationer, myter og fakta som findes. Derfor har S.A.C lavet denne FAQ for at give et overblik over, hvad der er vigtigt at vide i forhold til erhvervsleasing af varebiler.

Læs mere om operationel leasing her

Læs mere om finansiel leasing her 

I er velkomne til at kontakte os og få rågivning og vejledning af vores dygtige rådgivere, hvis I har yderligere spørgsmål om erhvervsleasing, eller er i tvivl om erhvervsleasing er rentabelt for jer.

KAN DET BETALE SIG AT ERHVERVSLEASE?


Ja, det kan oftest betale sig at erhvervslease. Der er ofte mange goder ved at erhvervslease, hvilket kan betale sig for virksomheder. 

Eksempelvis:
 

Lavere up-front omkostninger: Ved at lease en erhvervsbil skal virksomheden typisk ikke betale det fulde købsbeløb på én gang. Dette kan frigøre likviditet, som kan anvendes til andre formål i virksomheden.
 

Forudsigelige omkostninger: Leasingaftaler kan inkludere service, vedligeholdelse og reparationer, hvilket giver virksomheden forudsigelige omkostninger i løbet af leasingperioden. Dette kan gøre det lettere at budgettere og planlægge for virksomhedens udgifter.
 

Skattefordele: I visse tilfælde kan leasing af en erhvervsbil give skattefordele for virksomheden. Dette kan omfatte muligheden for at fratrække leasingafgifterne som driftsomkostninger.
 

Opgraderingsmuligheder: Når leasingaftalen udløber, kan virksomheden have mulighed for at opgradere til en nyere model eller et andet køretøj uden at skulle bekymre sig om salg af den eksisterende bil.
 

Fleksibilitet: Leasing kan give virksomheden fleksibilitet til at tilpasse sig ændringer i dens køretøjsbehov over tid. Hvis virksomhedens behov ændrer sig, kan den justere sin bilflåde ved at afslutte leasingaftaler og indgå nye aftaler.

HVORDAN FUNGERE LEASING TIL ERHVERV?


Ved operationel leasing slipper I af med alle de bekymringer, der er ved at eje en varebil. Virksomheden står ikke selv for vedligeholdelse, da vi som leasingselskab afholder alle driftsudgifter undervejs i leasingperioden.

Det gør, at I som virksomhed har god budgetsikkerhed, da I ikke selv bærer risikoen i tilfælde af uforudsete udgifter i forbindelse med bilen.

Som en del af leasingydelsen er der tilknyttet en serviceaftale, så I skal blot betale en engangsydelse og derefter en fast månedlig ydelse for at lease bilen, samt benzin/diesel. 

Reparation af skader på bilen skal dækkes af egen forsikring, da det er et privat anliggende og dermed ikke er dækket af leasingaftalen.

Ved leasingperiodens slutning, skal bilen leveres tilbage. Det er herefter jeres eget valg, om I ønsker at købe eller lease en ny bil.

I har ingen forpligtelser med hensyn til bilen efter endt leasingperiode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVAD ER FORSKELLEN PÅ PRIVAT OG ERHVERVSLEASING?


Forskellen mellem privat og erhvervsleasing ligger primært i, hvem der leaser genstanden, samt de skattemæssige og kontraktmæssige aspekter. Her er nogle nøgleforskelle:
 

Leasingtager:

  • Privatleasing: Når enkeltpersoner leaser et køretøj eller andet aktiv til personlig brug.
  • Erhvervsleasing: Når virksomheder leaser et aktiv til brug i deres forretningsdrift.

Skattemæssige forhold:

  • Privatleasing: Normalt ikke fradragsberettiget for privatpersoner, da det primært er en omkostning til personlig brug.
  • Erhvervsleasing: Virksomheder kan normalt fradrage leasingomkostninger som en driftsomkostning, hvilket kan give skattefordele.

Kontraktmæssige vilkår:

  • Privatleasing: Kontrakterne er ofte mere standardiserede og fokuserer på personlige behov som kilometerbegrænsninger og forsikring.
  • Erhvervsleasing: Kontrakterne kan være mere komplekse og tilpasses virksomhedens specifikke behov, herunder muligheder for flådeadministration og serviceaftaler. Erhvervsleasing hos S.A.C er dog helt enkelt.

Ansvar og forsikring:

  • Privatleasing: Den private leaser er normalt ansvarlig for at opretholde forsikring og dække eventuelle skader ud over normalt slid.
  • Erhvervsleasing: Virksomheden kan have mere komplekse forsikringsbehov og kan forhandle om at inkludere service og vedligeholdelse i leasingaftalen.

Formål:

  • Privatleasing: Primært til personlig brug, såsom transport til og fra arbejde eller familieudflugter.
  • Erhvervsleasing: Bruges til at understøtte virksomhedens aktiviteter, såsom transport af medarbejdere, levering af varer eller tjenester.

HVORDAN KAN MAN ERHVERVSLEASE?


Alle virksomheder kan benytte sig af erhvervsleasing, så længe de overholder leasingselskabets betingelser. Man erhvervsleaser ved at kontakte os foreksempelvis, som er et leasingselskab til erhvervsdrivende. Hertil laver vi en kontrakt og gennemgår aftalen efter hvilke behov I skulle have til jeres nye erhvervsbiler.


Her er nogle trin som I kan følge for at få den bedst mulige oplevelse med erhvervsleasing: 
 

Forskning og sammenligning: Som virksomhed bør I undersøge forskellige leasingudbydere for at sammenligne leasingtilbud, herunder lejepriser, vilkår og betingelser samt serviceydelser inkluderet i aftalen. Hvis I er en virksomhed som ønsker erhvervsleasing eller flådeleasing er I kommet til det rette sted hos S.A.C.
 

Kontakt og behovsafdækning: Når I har identificeret potentielle leasingudbydere, kan I kontakte dem for at få tilbud og yderligere oplysninger om deres leasingprodukter og tjenester. Hos S.A.C lytter vi til jeres behov, og tilpasser altid leasingkontrakten efter jeres behov. 
 

Gennemgå og underskrive kontrakten: Når I er tilfreds med vilkårene, skal I gennemgå leasingkontrakten nøje og underskrive den. Det er vigtigt at forstå alle betingelser og vilkår i kontrakten, før den underskrives - dette hjælper vi jer selvfølgelig igennem med hos S.A.C.
 

Opfyld kontrakten: Efter at kontrakten er underskrevet, skal virksomheden opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder betaling af lejeprisen og opretholdelse af forsikringsdækning på det leasede aktiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVAD ER REGLERNE FOR ERHVERVSLEASING?


Reglerne for erhvervsleasing i Danmark kan variere afhængigt af specifik lovgivning og kontraktuelle forhold, men typisk inkluderer de følgende elementer:

Kontrakten: En skriftlig leasingkontrakt skal indeholde alle væsentlige betingelser og vilkår for aftalen, herunder lejeperiode, lejepris, forsikringskrav og eventuelle kilometertalbegrænsninger.


Lejepris og betaling: Lejeprisen og betalingsbetingelserne skal være klart specificeret i kontrakten, inklusive eventuelle ekstra gebyrer eller depositum.


Forsikring: Virksomheden skal normalt tegne en passende forsikring for det leasede aktiv og sørge for, at det er korrekt dækket i leasingperioden.


Slitage og vedligeholdelse: Ansvar for normalt slid og vedligeholdelse af det leasede aktiv skal specificeres i kontrakten. Eventuelle unormale skader eller slid ud over det forventede niveau kan medføre ekstra omkostninger for virksomheden.


Opsigelse: Kontrakten skal angive betingelserne for opsigelse, herunder eventuelle gebyrer eller resterende betalinger ved tidlig ophævelse af aftalen.


Skattemæssige forhold: Virksomheder bør overveje de skattemæssige konsekvenser af erhvervsleasingaftaler, herunder eventuelle fradragsberettigede omkostninger og skattemæssige fordele.


Aftalevilkår: Aftalen kan indeholde yderligere vilkår og betingelser, såsom rettigheder og ansvar for begge parter, forsikringskrav og eventuelle yderligere serviceydelser.

Hos S.A.C yder vi topkvalitetsservice indenfor erhvervsleasing af varevogne og vi bestræber os efter at imødekomme Jeres virksomheds behov. Vi tager hånd om Jeres præferencer, ønsker og behov, og sammensætter disse med den perfekte varevogn for lige netop Jeres virksomhed.